Pavol Kolenčík

Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce

 
Autorizovaný bezpečnostný technik

Technik požiarnej ochranyVýchova a vzdelávanie:

- osôb na obsluhu motorových vozíkov
                                           
- osôb na montáž a demontáž lešenia (lešenári)
                                           
- osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov
  a zariadení

- osôb na obsluhu vybraných poľnohospodárskych
  strojov a zariadení
                                           
- osôb na obsluhu vybraných lesníckych strojov
  a zariadení
                                          
- osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly
   pri ťažbe dreva
                                          
- osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly
  pri inej činnosti

 

Kontakt

Pavol Kolenčík
Novoť 157
029 55 Novoť
Tel.: +421 905 871 370


Email: pk@pkskolenia.sk