Skip to content

Komplexné služby v oblasti BOZP a OPP

Poskytuje školenia a služby v oblasti výchovy a vzdelávania, v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany pred požiarmi (OPP) a v oblasti pracovnej zdravotnej služby (PZS)

Od bezpečnosti až po dokumentáciu

Poskytuje komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania, v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany pred požiarmi (OPP) a v oblasti pracovnej zdravotnej služby (PZS).

Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu:

  • výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  • výchova a vzdelávanie viazačov bremien
  • výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov
  • výchova a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia (lešenári)
  • výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení
  • výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení
  • výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných lesníckych strojov a zariadení
  • výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva
  • výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti
1 +
Vyškolených klientov
1
Rokov skúseností
1 +
Identifikovaných rizík

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

V oblasti BOZP sledujeme všetky zmeny v legislatíve, poznáme vaše práva a povinnosti pri zaisťovaní bezpečnosti na pracovisku...

Bezpečnostnotechnická služba

Zriadenie bezpečnostnotechnickej služby (BTS) je povinnosťou každého zamestnávateľa v rámci zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia...

Ochrana pred
požiarmi

zabezpečíme pre vás komplexnú starostlivosť v oblasti OPP. Od odbornej prípravy zamestnancov, cez vypracovanie dokumentácie...

Máte záujem o kurz alebo školenie?